Discuții publice pe proiectul bugetării participative/civile în mun. Chișinău

Primăria municipiului Chişinău, Rețeaua Civică Urbană, reprezentanța Solidarity Fund PL în Republica Moldova și fracțiunea PPEM în Consiliul Municipal Chișinău anunţă desfăşurarea dezbaterilor publice asupra următorului proiect de decizie: „Cu privire la aprobarea Regulamentului bugetului civil în municipiul Chişinău”.

Data şi locul organizării dezbaterilor publice:
18 ianuarie 2017, ora 10.00, Sala de Şedinţe a Primăriei municipiului Chişinău.

Obiectul proiectului:
Proiectul are drept scop îmbunătăţirea relației cetățean-autorități, prin oferirea unei platforme prin intermediul căreia cetățenii ar participa mai activ la procesul de administrare a orașului. Proiectul contribuie la creșterea participării și a calității democrației locale, promovează pluralismul de opinii și discuțiile publice, stimulează incluziunea vocilor excluse și a grupurilor subreprezentate. De asemenea, proiectul contribuie la realizarea justiției sociale și asigură un grad sporit de control civic.

Expunerea opiniilor:
Cei interesaţi îşi pot prezenta opiniile pe marginea proiectului, pot depune propuneri (în formă scrisă, maxim 3 pagini) pe marginea proiectului până la data de 13 ianuarie 2017, la următoarea adresă de email: victor.lutenco@gmail.com sau vitalie.sprinceana@gmail.com.

Documentele relevante.

Regulamentul privind bugetarea participativă/civilă în mun. Chișinău (în limba română)

Regulamentul privind bugetarea participativă/civilă în mun. Chișinău (în limba rusă)

Nota informativă la proiectul privind bugetarea participativă/civilă (în limba română)

Nota informativă la proiectul privind bugetarea participativă/civilă (în limba rusă)

Prezentarea Power Point despre procesul de bugetare participativă/civilă în Chișinău

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.